اخبار قفل دیجیتال سامسونگ

GLE 63 جدید اخیرا در حال تست در نوربورگرینگ آلمان دیده شده که نشان می دهد عرضه آن اوایل سال…
http://www.20script.ir