قفل دیجیتال

 • SHP-DP728

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای کلید مکانیکی

 • SHP-DP609

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای کلید مکانیکی

 • SHS-6020

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - دارای کلید مکانیکی

 • SHP-DP808

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - اثر انگشت تا 100 عدد

  - دارای کلید مکانیکی

  - رنگ طلایی

 • SHP-DP820

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - جدیدترین قفل دیجیتال سامسونگ

  - اضافه شدن به سیستم هوشمندسازی منازل

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-820 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHP-DP920

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-DP920 - اثر انگشتی: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHS-P520(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - جدیدترین قفل دیجیتال سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-P520 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHS-H630(قفل دیجیتال کارتی)

  -دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  -دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  -دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - دارای دستگیره‌ی مقاوم با روکش کروم

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-H630 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHS-D500(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال بدون دستگیره سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-D500 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHP-DH520(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط ریموت کنترل

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHP-DH520

 • SHS-G510(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال مخصوص شیشه سکوریت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-G510

 • SHS-2920(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و کارت

  - قفل دیجیتال بدون دستگیره سامسونگ

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-2920 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • SHS-H700(قفل دیجیتال اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - دارای سیستم شناسایی بیومتریک

  - قيمت قفل ديجيتال مدل SHS-H700

 • YALE-YDM3168(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال YALE

  - قيمت قفل ديجيتال YALE YDM3168

 • LH2100(قفل دیجیتال کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال اورنت

  - قيمت قفل ديجيتال مدل LH2100 - کارتي: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • GATEMAN-A330(قفل اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN A330 - اثر انگشتی: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • GATEMAN-X300(کارت و اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN X300 - اثر انگشتی: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • GATEMAN-F300(اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - پرفروش ترین قفل دیجیتال GATEMAN

  - قيمت قفل ديجيتال GATEMAN F300 - اثر انگشتی: با شماره 09124770848 تماس بگیرید.

 • GURRDIAN-TM901(کارت و اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال H-GANG

  - قيمت قفل ديجيتال GURRDIAN-TM901 - اثر انگشتی: با شماره 09124770848تماس بگیرید.

 • GUARDIAN-TR821(اثر انگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - قفل بدون دستگیره H-GANG

  - قفل ديجيتال GUARDIAN TR821 - اثر انگشتی

 • H7090PSK (NEW)

  - محصول اصلی کشور کره جنوبی

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - دارای ورودی دوبل رمز و اثر انگشت

  - قفل ديجيتال مدل H7090PSK - اثر انگشتی

 • YALE-YDM4109(قفل اثرانگشتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثرانگشت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - مجهز به سیستم تابع خیالی

  - جدیدترین قفل دیجیتال YALE

  - قفل ديجيتال YALE YDM4109 -اثرانگشتی

 • مغزی مدل M60G قفل YDM4109

  - دسترسی به مغزی توسط کلید مکانیکی

  - جدیدترین مغزی قفل دیجیتال یال

  - دارای استانداردهای معتبر جهانی در زمبنه امنیت

  - زبانه های فولادی و ضدسرقت

 • مغزی قفل دیجیتال YDM3168

  - دسترسی به مغزی توسط کلید مکانیکی

  - جدیدترین مغزی قفل دیجیتال یال

  - دارای استانداردهای معتبر جهانی در زمبنه امنیت

  - زبانه های فولادی و ضدسرقت

 • SHP-DS700(کارتی)

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - اتصال به ساعت هوشمند

  - قفل بدون دستگیره SAMSUNG

  - قفل ديجيتال SHP-DS700 - کارتی:

 • قفل کلاسیک HBS

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط کارت

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط رمز

  - دسترسی به قفل دیجیتال توسط اثر انگشت

  - قفل ديجيتال HBS - کارتی و اثر انگشتی